شنبه, 16 اسفند,1399 - یکشنبه, 17 اسفند,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل رسپینا لاهیجان

لاهیجان ، کیلومتر 3 جاده لنگرود ، هتل رسپینا
6,190,000 ریال
تا 22% تخفیف

4,850,000 ریال

هتل رسپینا لاهیجان

موقعیت رسپینا روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته رویال رو به کوه یک تخته رویال رو به کوه 1 نفر
تا 22% تخفیف 6,190,000 ریال 4,850,000 ریال
دو تخته دابل استاندارد رو به محوطه دو تخته دابل استاندارد رو به محوطه 2 نفر
تا 45% تخفیف 10,080,000 ریال 5,630,000 ریال
دو تخته دابل استاندارد رو به کوه دو تخته دابل استاندارد رو به کوه 2 نفر
تا 45% تخفیف 10,080,000 ریال 5,630,000 ریال
دو تخته توئین رویال رو به محوطه دو تخته توئین رویال رو به محوطه 2 نفر
تا 47% تخفیف 11,780,000 ریال 6,290,000 ریال
دو تخته توئین رویال رو به کوه دو تخته توئین رویال رو به کوه 2 نفر
تا 47% تخفیف 11,780,000 ریال 6,290,000 ریال
سه تخته استاندارد رو به محوطه سه تخته استاندارد رو به محوطه 3 نفر
تا 48% تخفیف 13,400,000 ریال 7,090,000 ریال
سه تخته استاندارد رو به کوه سه تخته استاندارد رو به کوه 3 نفر
تا 48% تخفیف 13,400,000 ریال 7,090,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور رو به محوطه سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور رو به محوطه 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 46% تخفیف 13,380,000 ریال 7,350,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به محوطه سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به محوطه 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 47% تخفیف 16,700,000 ریال 8,910,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به کوه سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به کوه 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 47% تخفیف 16,700,000 ریال 8,910,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار تخته  جونیور رو به محوطه سوئیت یک خوابه چهار تخته جونیور رو به محوطه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 52% تخفیف 20,020,000 ریال 9,800,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به محوطه سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به محوطه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 52% تخفیف 21,680,000 ریال 10,590,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به کوه سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به کوه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 52% تخفیف 21,680,000 ریال 10,590,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال رو به محوطه سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال رو به محوطه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 52% تخفیف 23,520,000 ریال 11,450,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت رو به کوه سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت رو به کوه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 38% تخفیف 25,370,000 ریال 15,870,000 ریال
سوئیت دو خوابه شش تخته رو به کوه سوئیت دو خوابه شش تخته رو به کوه 6 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 39% تخفیف 28,320,000 ریال 17,390,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,300,000 ریال
لاهیجان- کیلومتر 4 جاده لنگرود- هتل البرز