موقعیت سالیز روی نقشه
خرم آباد -خیابان امام خمینی
هتل های نزدیک
شروع قیمت 3,230,000 ریال
خرم آباد، خیابان شهدای شرقی، نبش خیابان معلم، چهارراه رنگین کمان
شروع قیمت 2,260,000 ریال
خرم آباد-میدان آزادی-خیابان مجاهدین-هتل آزادی