شنبه, 29 شهریور,1399 - یکشنبه, 30 شهریور,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل سنگسر مهدیشهر

مهدیشهر، (15 کیلومتری سمنان) خیابان صاحب الزمان ، نبش خیابان بهشتی ، هتل سنگسر
3,100,000 ریال
تا 14% تخفیف

2,680,000 ریال

هتل سنگسر مهدی شهر

موقعیت هتل سنگسر روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 14% تخفیف 3,100,000 ریال 2,680,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 5% تخفیف 3,237,000 ریال 3,100,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 6% تخفیف 3,874,000 ریال 3,680,000 ریال
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 2 نفر
تا 5% تخفیف 3,720,000 ریال 3,540,000 ریال
سوئیت امپریال سوئیت امپریال 3 نفر
تا 5% تخفیف 3,500,000 ریال 3,350,000 ریال